Първенства
BGO Баскетболна Лига | Национални Финали Шабла 2019
1
1 06-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
БК ХЕБЪР

ОЛД ДЖИЙС
119

93
Ивайло Иванов Ресиловски
Петър Красимиров Петров
Виолета Младенова Кордова
Магдалена Дилова
Boxscore Download PDF
2 06-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
БАВНИ И ЯРОСТНИ

ЪНСТОПАБЪЛ
74

55
Красимир Пантелеев Стойнов
Иван Димитров Станчев
Виолета Младенова Кордова
Магдалена Дилова
Boxscore Download PDF
3 06-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
СВЕТКАВИЦА

ЧАРДАФОН
99

83
Красимир Пантелеев Стойнов
Иван Димитров Станчев
Виолета Младенова Кордова
Магдалена Дилова
Boxscore Download PDF
4 06-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
МИКС

МАКС СПОРТ
102

90
Ивайло Иванов Ресиловски
Петър Красимиров Петров
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
2
5 07-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
ОЛД ДЖИЙС

ЪНСТОПАБЪЛ
112

80
Ивайло Иванов Ресиловски
Иван Димитров Станчев
Виолета Младенова Кордова
Магдалена Дилова
Boxscore Download PDF
6 07-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
ЧАРДАФОН

МАКС СПОРТ
104

116
Красимир Пантелеев Стойнов
Петър Красимиров Петров
Виолета Младенова Кордова
Магдалена Дилова
Boxscore Download PDF
7 07-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
БК ХЕБЪР

БАВНИ И ЯРОСТНИ
94

72
Красимир Пантелеев Стойнов
Петър Красимиров Петров
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
8 07-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
СВЕТКАВИЦА

МИКС
70

78
Ивайло Иванов Ресиловски
Иван Димитров Станчев
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
3
9 08-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
МАКС СПОРТ

ЪНСТОПАБЪЛ
99

57
Петър Красимиров Петров
Иван Димитров Станчев
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
10 08-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
БАВНИ И ЯРОСТНИ

СВЕТКАВИЦА
66

71
Ивайло Иванов Ресиловски
Красимир Пантелеев Стойнов
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
12 08-06-2019
гр.Шабла
з. Шабла
БК ХЕБЪР

МИКС
76

84
Ивайло Иванов Ресиловски
Красимир Пантелеев Стойнов
Иван Димитров Станчев
Магдалена Дилова
Виолета Младенова Кордова
Boxscore Download PDF
КЛАСИРАНЕ