Отбор
МУ ПЛОВДИВ

МУ ПЛОВДИВ

Сезон:

BGO Баскетболна Лига | ББЛ ЮГ група Б
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Атанас Станчев 13 0.0/1.7 0.0 0.0/1.7 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 2.0 2.7 4.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.0 1.7 0.0 5.7 0.0 3.3
Васил Иванов 33 3.8/11.8 31.3 3.3/8.5 0.4 0.5/3.3 0.1 1.3/3.5 0.3 2.5 6.0 8.5 1.0 2.0 1.5 0.5 0.5 2.3 3.0 8.8 9.3 8.8
Владислав Петров 31 4.8/14.3 35.2 2.7/7.3 0.4 2.2/7.0 0.2 1.7/3.5 0.3 1.5 8.7 10.2 7.3 4.2 1.3 0.2 0.3 2.3 3.3 13.7 13.5 17.7
Драгомир Божков 34 12.7/23.7 53.3 8.3/15.0 0.5 4.3/8.7 0.5 1.3/2.0 0.5 4.0 4.0 8.0 1.3 2.7 4.0 1.0 0.0 2.7 1.3 21.3 31.0 29.7
Костадин Деливълчев 28 1.5/8.0 17.5 1.0/4.8 0.3 0.5/3.2 0.1 0.0/1.0 0.0 1.2 2.5 3.7 2.5 2.5 1.7 0.0 0.7 0.7 1.0 8.3 3.5 1.0
Манос Ставропоулос 21 2.5/6.5 42.5 1.5/4.5 0.4 1.0/2.0 0.7 0.0/0.0 2.5 2.5 5.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 28.0 6.0 8.0
Марио Узунов 20 1.3/7.5 8.3 0.5/3.5 0.1 0.8/4.0 0.1 0.0/0.5 0.0 1.5 4.3 5.8 1.0 0.8 1.0 0.5 0.3 1.0 0.8 8.5 3.3 3.5
Никола Христов 25 1.8/3.8 43.8 1.8/3.8 0.4 0.0/0.0 0.0/0.5 0.0 3.3 4.3 7.5 1.5 1.8 1.3 0.5 0.3 0.8 0.8 15.0 3.5 9.8
Симеон Личев 38 19.0/39.7 48.3 16.0/24.7 0.7 3.0/15.0 0.2 2.0/4.7 0.6 3.0 3.3 6.3 3.0 3.0 8.0 1.0 1.3 1.3 5.0 30.7 43.0 37.3
Филип Филипов 29 7.0/12.0 59.0 7.0/12.0 0.6 0.0/0.0 0.0/0.3 0.0 5.3 9.7 15.0 0.3 1.7 2.0 3.3 0.0 2.7 1.0 23.0 14.0 26.0
BGO Баскетболна Лига | BGO БЛ Юг
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Атанас Станчев 14 1.0/2.5 50.0 1.0/2.5 0.5 0.0/0.0 0.3/0.5 0.5 2.0 1.8 3.8 0.8 2.0 0.8 0.3 0.0 1.5 0.5 -4.0 2.3 3.0
Васил Иванов 29 7.0/13.7 51.0 6.7/12.3 0.5 0.3/1.3 0.3 1.5/3.5 0.4 3.8 4.8 8.7 0.8 2.8 1.3 1.2 0.0 2.5 2.7 8.3 15.8 16.5
Владислав Петров 34 3.8/12.3 31.0 1.8/6.5 0.3 2.0/5.8 0.3 1.3/2.7 0.6 1.3 4.8 6.2 7.0 5.8 2.7 0.3 0.0 1.8 2.0 -0.2 11.0 11.7
Драгомир Божков 35 8.4/19.8 40.0 6.0/11.4 0.5 2.4/8.4 0.3 1.2/2.2 0.5 2.6 7.2 9.8 2.8 3.2 2.0 0.6 0.0 1.6 4.0 10.8 20.4 22.4
Костадин Деливълчев 31 2.0/10.0 19.3 1.7/6.7 0.4 0.3/3.3 0.1 0.8/1.7 0.6 1.3 4.0 5.3 1.7 3.2 1.5 0.2 0.2 1.2 1.8 -5.0 5.2 2.3
Манос Ставропоулос 24 3.0/9.5 21.5 1.5/6.5 0.2 1.5/3.0 0.3 0.0/0.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.5 1.0 0.5 -15.5 7.5 6.0
Марио Узунов 19 1.0/5.0 16.0 0.2/1.6 0.2 0.8/3.4 0.2 0.0/0.0 1.0 1.8 2.8 0.6 0.4 0.8 0.2 0.0 0.8 0.4 -2.4 2.8 2.4
Мариян Каравълканов 23 2.0/5.0 40.0 2.0/3.0 0.7 0.0/2.0 0.0 2.0/3.0 0.7 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -12.0 6.0 2.0
Никола Христов 21 4.3/6.5 54.0 4.0/6.3 0.5 0.3/0.3 1.0 0.0/0.5 0.0 3.8 3.5 7.3 1.0 1.8 1.8 0.0 0.0 1.3 0.5 3.0 8.8 13.5
Симеон Личев 36 12.0/31.0 39.3 10.0/21.3 0.5 2.0/9.7 0.2 4.7/8.3 0.5 4.0 8.3 12.3 2.0 3.7 2.3 1.7 0.0 2.0 5.3 5.3 30.7 26.0
Филип Филипов 30 4.0/9.3 42.0 4.0/7.7 0.5 0.0/1.7 0.0 0.0/0.3 0.0 6.3 7.3 13.7 0.7 3.0 2.3 3.3 0.0 2.0 0.7 21.0 8.0 18.0
Христо Николов 26 3.7/9.0 39.7 3.3/6.0 0.6 0.3/3.0 0.0 0.7/1.0 0.8 1.3 3.8 5.2 1.0 1.8 2.2 0.3 0.0 1.7 1.0 1.2 8.3 8.8
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Атанас Станчев 14 0.6/2.1 28.6 0.6/2.1 0.3 0.0/0.0 0.1/0.3 0.5 2.0 2.1 4.1 1.0 1.4 0.9 0.3 0.0 1.6 0.3 0.1 1.3 3.1
Васил Иванов 31 5.7/12.9 43.1 5.3/10.8 0.5 0.4/2.1 0.2 1.4/3.5 0.3 3.3 5.3 8.6 0.9 2.5 1.4 0.9 0.2 2.4 2.8 8.5 13.2 13.4
Владислав Петров 32 4.3/13.3 33.1 2.3/6.9 0.3 2.1/6.4 0.3 1.5/3.1 0.5 1.4 6.8 8.2 7.2 5.0 2.0 0.3 0.2 2.1 2.7 6.8 12.3 14.7
Драгомир Божков 35 10.0/21.3 45.0 6.9/12.8 0.5 3.1/8.5 0.4 1.3/2.1 0.5 3.1 6.0 9.1 2.3 3.0 2.8 0.8 0.0 2.0 3.0 14.8 24.4 25.1
Костадин Деливълчев 30 1.8/9.0 18.4 1.3/5.8 0.3 0.4/3.3 0.1 0.4/1.3 0.4 1.3 3.3 4.5 2.1 2.8 1.6 0.1 0.4 0.9 1.4 1.7 4.3 1.7
Манос Ставропоулос 23 2.8/8.0 32.0 1.5/5.5 0.3 1.3/2.5 0.5 0.0/0.0 1.8 2.5 4.3 1.3 0.5 1.3 0.0 0.5 0.5 0.3 6.3 6.8 7.0
Марио Узунов 20 1.1/6.1 12.6 0.3/2.4 0.1 0.8/3.7 0.1 0.0/0.2 0.0 1.2 2.9 4.1 0.8 0.6 0.9 0.3 0.1 0.9 0.6 2.4 3.0 2.9
Мариян Каравълканов 23 2.0/5.0 40.0 2.0/3.0 0.7 0.0/2.0 0.0 2.0/3.0 0.7 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -12.0 6.0 2.0
Никола Христов 23 3.0/5.1 48.9 2.9/5.0 0.5 0.1/0.1 1.0 0.0/0.5 0.0 3.5 3.9 7.4 1.3 1.8 1.5 0.3 0.1 1.0 0.6 9.0 6.1 11.6
Симеон Личев 37 15.5/35.3 43.8 13.0/23.0 0.6 2.5/12.3 0.2 3.3/6.5 0.6 3.5 5.8 9.3 2.5 3.3 5.2 1.3 0.7 1.7 5.2 18.0 36.8 31.7
Филип Филипов 30 5.5/10.7 50.5 5.5/9.8 0.5 0.0/0.8 0.0 0.0/0.3 0.0 5.8 8.5 14.3 0.5 2.3 2.2 3.3 0.0 2.3 0.8 22.0 11.0 22.0
Христо Николов 26 3.7/9.0 39.7 3.3/6.0 0.6 0.3/3.0 0.0 0.7/1.0 0.8 1.3 3.8 5.2 1.0 1.8 2.2 0.3 0.0 1.7 1.0 1.2 8.3 8.8

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан