Отбор
КУЛТ

КУЛТ

Сезон:

Българска Баскетболна Лига | А1 Изток ББЛ
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Атанас Лазаров 9 0.5/2.5 6.3 0.5/2.3 0.1 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 -11.5 1.0 -0.8
Атанас Стоянов 20 3.0/8.0 38.0 3.0/8.0 0.4 0.0/0.0 1.0/2.0 0.5 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 24.0 7.0 1.0
Георги Василев 6 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 -2.0
Георги Обретенов 9 0.7/2.3 13.3 0.3/1.3 0.2 0.3/1.0 0.3 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 2.0 1.7 -0.3
Денислав Викторов 10 0.7/1.7 27.7 0.7/1.7 0.4 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 -8.7 1.3 1.0
Ерик Рашков 26 2.2/7.0 32.6 1.4/5.0 0.3 0.8/2.0 0.4 1.0/2.2 0.4 0.8 2.4 3.2 2.0 2.8 2.8 0.0 0.0 1.2 2.2 -4.0 6.2 6.4
Еркан Юзеир 12 0.5/5.0 9.5 0.3/3.3 0.0 0.3/1.8 0.1 0.3/0.5 0.5 0.5 1.3 1.8 0.0 1.0 0.5 0.5 0.3 1.0 0.8 -9.3 1.5 -2.0
Ивайло Баев 18 2.0/5.0 44.3 1.7/3.7 0.5 0.3/1.3 0.3 1.0/1.7 0.7 1.7 4.0 5.7 0.7 1.7 1.0 0.0 0.0 1.3 1.0 -6.7 5.3 7.0
Калоян Киров 18 2.0/6.0 24.8 2.0/4.0 0.5 0.0/2.0 0.0 2.8/4.0 0.7 1.2 2.4 3.6 1.4 0.8 1.6 0.2 0.0 2.8 3.4 3.8 6.8 8.2
Калоян Лазаров 19 2.5/8.8 30.3 2.5/7.5 0.3 0.0/1.3 0.0 1.3/2.5 0.5 1.0 2.8 3.8 0.8 1.8 1.0 0.0 0.0 2.0 1.5 -17.8 6.3 2.0
Калоян Цанев 27 6.3/10.8 53.5 5.8/9.5 0.6 0.5/1.3 0.4 2.5/4.0 0.6 2.3 3.5 5.8 1.3 3.3 1.3 0.0 0.0 3.0 3.3 -3.8 15.5 14.8
Момчил Житарски 25 3.4/10.0 36.0 3.2/7.6 0.4 0.2/2.4 0.1 1.4/3.6 0.2 3.2 5.2 8.4 1.0 3.4 0.4 0.0 0.4 3.6 2.4 -1.8 8.4 4.2
Никола Даскалов 19 1.3/4.5 28.8 1.3/2.3 0.5 0.0/2.3 0.0 0.3/0.5 0.5 0.3 0.5 0.8 0.8 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.8 -11.0 2.8 -1.5
Николай Николов 4 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 -2.0
Серкан Юзеир 9 0.0/1.7 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/1.3 0.0 0.0/0.0 0.3 1.3 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 -6.7 0.0 -0.3
Тодор Куртев 22 2.8/6.5 43.3 2.3/3.8 0.7 0.5/2.8 0.2 1.0/2.5 0.4 0.0 3.5 3.5 1.8 1.8 0.8 0.0 0.0 1.3 2.0 -6.0 7.0 6.8
Яни Богданов 15 2.0/4.3 52.0 2.0/3.3 0.5 0.0/1.0 0.0 0.3/0.7 0.5 2.0 3.0 5.0 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 1.3 0.3 1.7 4.3 6.7
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Атанас Лазаров 9 0.5/2.5 6.3 0.5/2.3 0.1 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 -11.5 1.0 -0.8
Атанас Стоянов 20 3.0/8.0 38.0 3.0/8.0 0.4 0.0/0.0 1.0/2.0 0.5 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 24.0 7.0 1.0
Георги Василев 6 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 -2.0
Георги Обретенов 9 0.7/2.3 13.3 0.3/1.3 0.2 0.3/1.0 0.3 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 2.0 1.7 -0.3
Денислав Викторов 10 0.7/1.7 27.7 0.7/1.7 0.4 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 -8.7 1.3 1.0
Ерик Рашков 26 2.2/7.0 32.6 1.4/5.0 0.3 0.8/2.0 0.4 1.0/2.2 0.4 0.8 2.4 3.2 2.0 2.8 2.8 0.0 0.0 1.2 2.2 -4.0 6.2 6.4
Еркан Юзеир 12 0.5/5.0 9.5 0.3/3.3 0.0 0.3/1.8 0.1 0.3/0.5 0.5 0.5 1.3 1.8 0.0 1.0 0.5 0.5 0.3 1.0 0.8 -9.3 1.5 -2.0
Ивайло Баев 18 2.0/5.0 44.3 1.7/3.7 0.5 0.3/1.3 0.3 1.0/1.7 0.7 1.7 4.0 5.7 0.7 1.7 1.0 0.0 0.0 1.3 1.0 -6.7 5.3 7.0
Калоян Киров 18 2.0/6.0 24.8 2.0/4.0 0.5 0.0/2.0 0.0 2.8/4.0 0.7 1.2 2.4 3.6 1.4 0.8 1.6 0.2 0.0 2.8 3.4 3.8 6.8 8.2
Калоян Лазаров 19 2.5/8.8 30.3 2.5/7.5 0.3 0.0/1.3 0.0 1.3/2.5 0.5 1.0 2.8 3.8 0.8 1.8 1.0 0.0 0.0 2.0 1.5 -17.8 6.3 2.0
Калоян Цанев 27 6.3/10.8 53.5 5.8/9.5 0.6 0.5/1.3 0.4 2.5/4.0 0.6 2.3 3.5 5.8 1.3 3.3 1.3 0.0 0.0 3.0 3.3 -3.8 15.5 14.8
Момчил Житарски 25 3.4/10.0 36.0 3.2/7.6 0.4 0.2/2.4 0.1 1.4/3.6 0.2 3.2 5.2 8.4 1.0 3.4 0.4 0.0 0.4 3.6 2.4 -1.8 8.4 4.2
Никола Даскалов 19 1.3/4.5 28.8 1.3/2.3 0.5 0.0/2.3 0.0 0.3/0.5 0.5 0.3 0.5 0.8 0.8 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.8 -11.0 2.8 -1.5
Николай Николов 4 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 -2.0
Серкан Юзеир 9 0.0/1.7 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/1.3 0.0 0.0/0.0 0.3 1.3 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 -6.7 0.0 -0.3
Тодор Куртев 22 2.8/6.5 43.3 2.3/3.8 0.7 0.5/2.8 0.2 1.0/2.5 0.4 0.0 3.5 3.5 1.8 1.8 0.8 0.0 0.0 1.3 2.0 -6.0 7.0 6.8
Яни Богданов 15 2.0/4.3 52.0 2.0/3.3 0.5 0.0/1.0 0.0 0.3/0.7 0.5 2.0 3.0 5.0 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 1.3 0.3 1.7 4.3 6.7

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан